Fiskevelferden
skal bedres

Veterinærhøgskolen
Fakultet: Veterinærhøgskolen
Studieprogram: Veterinærmedisin med fordypning akva

Norsk oppdrettsfisk er en raskt voksende næring, som stadig blir utsatt for nye utfordringer og problemer. Ikke minst er oppdrettsnæringen mye i media, ofte i negativ forstand. Et av de største problemene næringen har er lakselusa. Den er umulig å utrydde fordi den finnes naturlig i havet, og trives best der det er mye laks å ta av, som for eksempel i et oppdrettsanlegg. Dette går også utover villfisken i området. Når lakselusa setter seg fast på fisken resulterer dette i store sår, og i verste fall høy dødelighet. Ulike behandlingsmetoder og legemidler er forsøkt, men alternativene er få på grunn av resistens hos lusa. En av metodene er den omdiskuterte varmtvannsmetoden. Spørsmålet er om fisken lider av dette.

 

«Vi er nødt til å finne nye måter å behandle lakselus på, som ikke fører til dårlig fiskevelferd, og som samtidig klarer å få ned lusetallene.»
– Marianne Moljord

 

NMBU-student Marianne Moljord er involvert i et prosjekt som skal forsøke å bevise at det å utsette fisken for varmt vann ikke er god fiskevelferd. Dette gjøres det mye av i næringen fordi de ikke har et bedre alternativ for behandling av lakselus. Dyrevelferd er et tema med stadig økende fokus, og er viktig for mange forbrukere når de velger hvilken mat de skal kjøpe. Å la fisken gå gjennom en smertefull behandling er verken godt for fisken eller god butikk. Fisk dekkes også av dyrevelferdsloven, og det å ha fokus på fiskevelferd er svært viktig. 

På Veterinærhøgskolen ved NMBU utdannes fremtidens banebrytere.

BLI EN AV OSS

Flere banebrytende prosjekter

Til toppen


Tilbake