Byer skal
bråke mindre

Realfag og teknologi
Fakultet: REALTEK
Studieprogram: Master i Data science

To millioner mennesker opplever støy utenfor anbefalte verdier i Norge, estimerer Folkehelsedirektoratet. I EU går hvert eneste år én million friske leveår tapt grunnet støyrelaterte plager, viser en nyere rapport fra WHO. Støy-forurensning i Vest-Europa er den forurensningen som påvirker flest mennesker, og fører til redusert kvalitet på hverdagen og på helsen. Følgene er blant annet stress og dårlig søvn, som igjen fører til økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Problemet er en skjult trussel, som man stadig hører mer om.

 

«I motsetning til luftforurensning, så øker problemet med støyforurensing fortsatt! Vi ønsker å sette fokus på dette, slik at støy i større grad kommer til betraktning når vi utvikler fremtidens byer.»
– Jon Nordby

 

NMBU-student Jon Nordby har vært med å starte studentbedriften Soundsensing. De jobber med utvikling av ny teknologi som skal hjelpe kommuner og eiendomsbransjen til å ta riktige beslutninger i utviklingen av sunne og støyfrie samfunn. I tillegg til informasjon om sanntids støynivå og lokasjon, kan den unike teknologien også identifisere den direkte årsaken til støyen. Dette er det ingen annen teknologi som gjør i dag. Løsningen er et robust og kostnadseffektivt system av sensorer for alle aktører som ønsker å drifte sine områder forenlig med et godt bymiljø.

På Realfag og teknologi ved NMBU utdannes fremtidens banebrytere.

BLI EN AV OSS

Flere banebrytende prosjekter

Til toppen


Tilbake