Regnskogen skal
forvaltes bærekraftig

Miljøvitenskap og naturforvaltning
Fakultet: Miljøvitenskap og naturforvaltning
Studieprogram: Tropisk økologi

Tropisk regnskog dekker bare syv prosent av jordens overflate, men over halvparten av alle arter som finnes på jorda har sitt hjem her. Tropisk skog er også svært viktig for regulering av jordens klima. Skogen resirkuler store mengder vann og lagrer karbon – nesten en femtedel av alle fossile karbonutslipp tas årlig opp av regnskog. Samtidig utgjør avskoging og ødeleggelse av skog nesten 15 prosent av de totale karbonutslippene. Dermed er ødeleggelse av tropisk skog også den nest viktigste bidragsyteren til de globale klimaendringene, rett etter fossile brensler.

 

«Regnskogen i Amazonas er verdens største regnskog og det mest artsrike økosystemet på jorden. Amazonas er derfor svært betydningsfull for bevaring av jordas biodiversitet.»
– Yennie K. Bredin

 

NMBU-student Yennie Bredin jobber med et banebrytende prosjekt som undersøker hvordan de naturlige, årlige flommene påvirker artssammensetningen av trær, biomasse og karbon som lagres i disse skogene. Faktisk er flomskogene i Amazonas et av verdens mest sesongbetonte økosystemer. Hvert år oversvømmes de, og forvandles fra tilsynelatende vanlige skoger til akvatiske undervannsverdener med opptil 15 meter høy vannføring. Mange arter finner man ingen andre steder enn i disse skogene. Med Yennie Bredin’s resultater vil vi kunne bedre forutsi effektene av endringer i de årlige flommene, blant annet på grunn av utbygging av vannkraftverk og klimaendringer. Dette kan hjelpe oss å sikre en fremtidig bærekraftig forvaltning av de unike flomskogene.

På Miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU utdannes fremtidens banebrytere.

BLI EN AV OSS

Flere banebrytende prosjekter

Til toppen


Tilbake