Trevirke skal bli
den nye oljen

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Fakultet: Kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Studieprogram: Bioteknologi

Hva skal vi gjøre når det er tomt for ikke-fornybare råstoffer som olje, naturgass og kull? Dette er et av de viktigste spørsmålene i vår tid. Ansvaret for å finne svar og løsninger har falt på den yngre generasjonen – oss. Verden i dag er fanget i fossilfella, og det er viktig å utvikle grønnere og mer bærekraftige løsninger til produksjon av drivstoff, materialer og kjemikalier for fremtiden. Vi må gjøre det økonomisk gunstig å bruke fornybare råstoffer, for å komme oss ut av fossilfella og redusere klimagassutslipp.

 

«Bærekraftig utnyttelse av en så stor ressurs som treverk er noe jeg ønsker å jobbe for fremover.»
– Martin Østensen

 

NMBU-student Martin Østensen jobber med å finne ut hvordan norsk gran kan brukes som råstoff for produksjon av biodrivstoff og andre kjemikalier. Martin undersøker hvordan treverket kan brytes ned til sukker ved hjelp av enzymer. Sukkeret som frigjøres kan så brukes til produksjon av biodrivstoff. Arbeidet gjøres som en del av forskningen i Bio4Fuels, et forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er å utvikle en økonomisk bærekraftig prosess, slik at norsk gran kan erstatte fossile råstoffer for produksjon av en rekke produkter. Denne forskningen trenger så mange kloke hoder som mulig. Jo flere som jobber med dette, desto større er sjansen for å lykkes.

 

 

På kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU utdannes fremtidens banebrytere.

BLI EN AV OSS

Flere banebrytende prosjekter

Til toppen


Tilbake