Bærekraftig
transport skal friste

Handelshøyskolen
Fakultet: Handelshøyskolen
Studieprogram: Økonomi og administrasjon

En viktig del av nordmenns hverdag består i å ta seg fra A til B, gjennom hele livet. Veitransport står faktisk for hele 20 prosent av det totale klimagassutslippet vi har i Norge. Med økende volum av trafikk, urbanisering og økt forurensing, er det nødvendig å forsøke å finne bærekraftige løsninger til disse problemene. En løsning er å reise kollektivt, men også her finnes det utfordringer som støy, utslipp, tidsbruk, tilgjengelighet, kapasitet, trivsel og kø. Mye bra har skjedd de siste årene, men det er fortsatt mye som kan bli bedre.

 

«Å jobbe i en bedrift som tenker på fremtiden, og som prøver å løse problemene i dagens samfunn, er noe jeg er utrolig takknemlig og stolt over å være en del av.»
– Melissa Helen Bjerke

 

NMBU-økonomen Melissa Helen Bjerke studerer til å bli siviløkonom, med master i økonomi og administrasjon, på Handelshøyskolen. Som kommende siviløkonom er det viktig for henne å ta fag som kombinerer forretning og bærekraft. I sitt internship hos Siemens Mobility – en bedrift som blant annet jobber med å innføre helelektrifisering av transport, som tog, T-bane, buss og varetransport – får hun mye igjen for fagene hun tar. Her jobber hun med konsepter som skal gjøre transport grønnere, mer effektiv, mer tilgjengelig og mer behagelig for passasjerene. Dette er viktig, fordi det er til syvende og sist forbrukerne som bestemmer i hvilken retning utviklingen skal gå, og da må forbrukerne ønske å sette igjen bilen hjemme og heller reise kollektivt. For å komme dit må hele kollektivreisen, hver eneste tur – fra A til B og tilbake igjen – være fristende, og bli en så positiv opplevelse som mulig.

Ved Handelshøyskolen på NMBU utdannes fremtidens banebrytere.

BLI EN AV OSS

Flere banebrytende prosjekter

Til toppen


Tilbake