Melkeproduksjon skal
styres av dyrevelferd

Biovitenskap
Fakultet: Biovitenskap
Studieprogram: Master i husdyrvitenskap

De fleste av oss kjenner ikke så godt til hva som egentlig skjer i fjøs der det drives melkeproduksjon, og er ikke klar over at de aller fleste kalver blir skilt fra kua rett etter fødselen. Vi vet lite om hvordan ku og kalv reagerer på adskillelsen, men dette har vært normal praksis i årevis. Likevel tyder nyere forskning på at det er gunstig for dyrenes velferd å gi ku og kalv mer tid sammen. Smartteknologi skal hjelpe oss å forske mer på dette, ved å la kua besøke kalven sin, og ikke omvendt.

 

«Inne i SmartCalfCare-bingen har kalven tilgang på melk, kraftfôr og grovfôr, og er dermed ikke avhengig av melk fra mor. Et stort spørsmål er om kua faktisk er motivert for å besøke kalven sin.»
– Maren Sætervik Rognskog

 

NMBU-student Maren Sætervik Rognskog er svært opptatt av både dyrevelferd og lønnsom melkeproduksjon, i likhet med de fleste forbrukere og produsenter. Hun vil gjennom prosjektet «SmartCalfCare», i samarbeid næringslivet og interesseorganisasjoner, finne ut av hvordan den viktige bindingen mellom kua og kalven påvirker kuas produksjon. Gjennom et smart system får ku og kalv vært mer sammen i den første tiden, når de trenger hverandre som mest. Lar det seg gjøre å huse ku og kalv sammen i moderne melkefjøs? Hva er bonden best tjent med? Prosjektet er banebrytende og vil kanskje sette en helt ny standard for livet i fjøset.

På Biovitenskap ved NMBU utdannes fremtidens banebrytere.

BLI EN AV OSS

Flere banebrytende prosjekter

Til toppen


Tilbake